Сурталчилгаа байршуулах


Бид мэргэжлийн контентийг бүтээнэ.  Бэлтгэсэн мэдээ мэдээллүүд нь сайтын албан ёсны 3 пейжид байршина. 

Холбоо барих утас: 7771-0088 , 91917371

контент агуулга хугацаа
Боломж үнэлгээ
brendnews
Үндэсний брэнд
үйлдвэрлэгч компани,
хувь хүмүүсийн бараа
бүтээгдэхүүнийг ажлын
байран дээрээс нь
бүрэн фокуслаж,
сурталчилж, таниулах.

5-8 мин
- шторк
- видео / хадмал товч
- фото

2.5 M

Brendnews
+
Ярилцлага
- Ярилцлага
- LIVE / бүтэн
- Текстээр
- Постер /онцлох үг/
- Хадмал видео


3.5 М"People" булан


Хувь хүмүүсийн намтар,
амьдралын замналыг
фото / хадмал
байдлаар таниулах2-3 мин
Амьдралынхаа
хамгийн
дурсгалтай гэрэл
зургийг
"амьдруулна"

Facebook, twitter,
youtube сувгаар500 К

"Ярилцъя" булан
Ярилцлагын сэдэв
агуулгыг цахим
орчинд бүх хэлбэрээр
бүрэн фокуслана.

60 мин хүртэл
- LIVE / бүтэн
- Текст
- Постер /онцлох үг/
- Хадмал видео

1.5 М
"3 Өнцөг"

"Шинэ салхи"
Нэвтрүүлгийн сэдвийг
урьдчилан бэлдэж
тохирно.

10-15 мин
- Хадмал видео
3 М

LIVE шууд
дамжуулалт
Хамгийн сүүлийн
үеийн тоног
төхөөрөмжөөр
мэргэжлийн хамт олон
шууд дамжуулна.

120 мин
хүртэл


650К - 1М
Текст мэдээ
байршуулах
Сайтын онцлох буланд
24 цагийн турш
байршина.
Мэргэжлийн сэтгүүлчээр
мэдээгээ бичүүлж
болно.

250 К

Нийтлэл,газар дээрээс нь
сурвалжлага бэлтгэхОнцлох хадмал видео мэдээ

Сайтын ФОКУС буланд
24 цаг байршина.Пейж болон сайтад байршина
Мэргэжлийн сэтгүүлч,
зураглаачийн
бүрэлдэхүүнтэй баг
газар дээр нь очиж
бэлтгэнэ.

1-2.5 М500К                                


Тайлан, ойн
материал
бэлтгэх
Албан байгууллага,
сонгуульт албан
тушаалтнуудын ой
болон ажлын тайланг
хэвлэмэл болон
цахим хэлбэрээр
бэлтгэх

Сэтгүүл зүйн олон
жилийн туршлагатай
баг мэргэжлийн
түвшинд бэлтгэж
нийлүүлнэ.2-3 М

Вэб баннер
Focus.mn сайтын сонгосон зайнд бэлтгэсэн рекламыг
байршуулна. Хугацаа хамаагүй. Олон байршуулсан
тохиолдолд 20-30% хямдруулж болно.

250 К


Студийн захиалгат контент

Хугацаа Үнэлгээ Тайлбар
Видео танилцуулга 15-30 сек 500 К
Уран сайхны
зохиомжтой
15-30 сек 1-1.5 М Жүжигчдийн
хөлс тусдаа
Видео, график
хосолсон
15-30 сек 1.5 М
Дан график
2D animation
15-30 сек 2 М
Онлайн сургалт 5-30 мин 1 М

Видео эвлүүлэг

Хугацаа Үнэлгээ Тайлбар
Бэлэн дүрс эвлүүлэх 10 мин 400 К
Хадмалтай эвлүүлэг 15-30 сек 300 К

LIVE шууд бичлэг

Хугацаа Үнэлгээ Тайлбар
Шууд мэдээ 30-60 мин 500 К Мэдээ тодруулга нээлт
LIVE EVENT 1-3 цаг 1.5-3.5 М Форум евент, үйл ажиллагаа

Уран сайхны LIVE шууд бичлэг

Хугацаа Үнэлгээ Тайлбар
Уран сайхны
өгүүлэмжтэй
10-20 мин 8-10 М Хийцээс хамаарна.
Видео график
хосолсон
10-30 сек 10-20 М Хийцээс хамаарна.